Abonament

TALON DE ABONAMENT

la Revista SOCIETATE ŞI POLITICĂ

Achitaţi contravaloarea abonamentului de 30 lei / an la Banca Comercială Română, nr. cont RO74RNCB0015028152520001, CF 14305480

Am achitat 30 lei, contravaloarea abonamentului la Revista Societate şi Politică pentru două apariţii – anul 2010.

Doresc să primesc abonamentul la adresa:

Nume şi prenume…………………………………………………

Strada……………………nr……..bl……sc……..et…….ap…….

Localitatea………………….Judeţ…………………cod poştal……………………

Tel / fax………………………telefon mobil…………………..e-mail………………….

Trimiteţi talonul completat împreună cu dovada plăţii prin fax la nr. 0257 / 284899.