Vol. 3 no. 2

ARDELEAN, A., Funcţiile sistematice ale învăţământului superior
privat din România. Contribuţia la formarea forţei de muncă iniţială şi
continuă ………………………………………………………………………………………………. 7
IOVAN, M., Politica Uniunii Europene în domeniul consolidării
spaţiului de libertate, securitate şi justiţie ……………………………………………….. 23
MUSTEA, A., Identitate naţională – identitate europeană. Factori
favorizanţi şi piedici în formarea unei idenţităţi europene a românilor …………. 34
TOMŞA, R., Efecte psihologice de separare datorită muncii de
migraţiune printre membrii familiei ……………………………………………………….. 48
MACARIE, S., Abordarea sărăciei din perspectivă sociologică ………………….. 58
MANDA, C., Noi tendinţe conceptuale în evoluţia ştiinţei
administraţiei în perioda modernă …………………………………………………………. 69
CREŢ, D., Consideraţii privind ocortirea persoanei fizice majore în
panoplia legislaţiei româneşti ……………………………………………………………….. 78
BĂRBĂNŢAN, Gh., Problema navigabilităţii în regiunea porţilor de
fier în timpurile moderne şi implicaţiile sale politice şi economice …………….. 106
Ghidul autorilor ………………………………………………………………………………… 119