Vol. 4 no. 1

LUDUŞAN, M., BARA A.M., Efectele actualei crize economice asupra tineretului ……………………………………………………………………………….. 8
ALEXIU, T. M., Securitatea socială în omânia …………………………………….. 28
STANCIU, S., Efecte ale migraţiei asupra familiei ………………………………… 36
IVAN, C. G., Şomaj, migraţie şi servicii sociale în Canada în timpul ctualei crize mondiale ……………………………………………………………………… 50
ŞTEFĂNACHI, B., Agenda Lisabona – Uniunea Europeană şi provocările noii economii ………………………………………………………………….. 56
CARPINSCHI, G. M., Coordonare şi comunicare în procesul uropean de incluziune socială …………………………………………………………… 66
BULBOACĂ, S., Fenomenul migraţiei în Banat în secolul XX. Efecte în sfera asistenţei sociale ………………………………………………………………….. 81
GORBE (PERŞA), I., ANTON (CARP), A., Migraţia şi securitatea ocială a lucrătorilor români migranţi pe timp de criză ………………………….. 92
BĂTRÂN, D., Migraţia, formă de neglijare a copilului ………………………… 104
LORENI BACIU, E., LAZĂR, T., MORCAN, O., Organizaţiile celui e-al treilea sector şi criza statului bunăstării ……………………………………… 115
CĂLĂUZ, A., MARIAN, C., CĂLĂUZ, C., Intensitatea violenţei supra copiilor în contextul crizei actuale …………………………………………. 135
CORMOS, V.C., Impactul crizei economice asupra migraţiei externe pe piaţa forţei de muncă ………………………………………………………………….. 146
Ghidul autorilor ……………………………………………………………………………… 155

CONTENTS
LUDUŞAN, M., BARA A. M., The current effects of the economic crisis towards young graduates …………………………………………………………….. 8
ALEXIU, T. M., Social security in Romania ………………………………………… 28
STANCIU, S., The migrations’ effects towards family ……………………………. 36
IVAN, C. G., Unemployment, migration and social services in anada during the current international world crisis ……………………………… 50
ŞTEFĂNACHI, B., Lisbon Agenda – The European Union and the challenges of the new economy……………………………………………………………. 56
CARPINSCHI, G. M., Coordination and communication in the uropean social insertion process ………………………………………………………. 66
BULBOACĂ, S., The phenomenon of migration in Banat in the xxth century. Effects in the area of social assistance ……………………………………… 81
GORBE (PERŞA), I., ANTON (CARP), A., Migration and social ecurity of the Romanian migrants workers on crisis time ………………………. 92
BĂTRÂN, D., Migration, form of neglecting children ………………………….. 104
LORENI BACIU, E., LAZĂR, T., MORCAN, O., The third sector rganizations and the welfare of the state crisis ………………………………….. 115
CĂLĂUZ, A., MARIAN, C., CĂLĂUZ, C., The intensity of violence against children in the context of the present crisis ………………………………. 135
CORMOS, V. C., The impact of the economic crisis on the labour force’s external migration ……………………………………………………………….. 146
Authors’ guidelines …………………………………………………………………… 158